Zapisz się do newslettera i przytul -15% zniżki!
Regulamin promocji "Wielkanocnej"
Regulamin promocji "Wielkanocnej"

Regulamin promocji "Wielkanocnej"!
 
1.    Organizatorem Promocji jest NACOMI GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.    Promocja rozpoczyna się w dniu 30.03.2021 r. i trwa do 01.04.2021 r. (włącznie)

3.    Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.

4.    Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości:
•    20% Rollery,
•    25% kosmetyki

5.    Promocja dotyczy produktów dostępnych na stronie www.fluff.com.pl

6.    Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi. (Również z kodem dla nowego klienta).

7.    Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku dodatkowego komunikatu o wartości przyznanej zniżki. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

8.    W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość zamówienia pomniejszy się o naliczoną Korzyść. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

9.    Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

10.    Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

11.    Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

12.    Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

13.    Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://sklep365414.shoparena.pl/pl/i/Regulamin/3

14.    Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@fluff.com.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

15.    Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl