Zapisz się do newslettera i przytul -15% zniżki!
Regulamin promocji "Dzień Mamy"!

Regulamin promocji "Dzień Mamy"!

 

 1. Organizatorem Promocji jest NACOMI GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.05.2021 r. i trwa do 18.05.2021 r. (włącznie)
 2. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 1. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości:
 • Kategoria Twarz - 15%
 • Kategoria Ciało - 20%
 • Rollery oraz kamień Gua Sha - 5%

Ponadto podczas trwania promocji dostępny będzie dodatkowy rabat w wysokości 15% z kuponem dostępnym na grafikach w social mediach oraz na stronie www.fluff.com.pl. Kupon nie obejmuje zestawów prezentowych oraz lodówek.

 1. Promocja dotyczy produktów dostępnych na stronie https://www.fluff.com.pl/
 2. Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi. (Również z kodem dla nowego klienta). Wyjątek stanowi kod zniżkowy aktywny jedynie podczas trwania promocji. Informacja o kodzie zostanie zamieszczona na banerze strony głównej.
 1. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku dodatkowego komunikatu o wartości przyznanej zniżki. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 1. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość zamówienia pomniejszy się o naliczoną Korzyść. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 1. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 2. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 3. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 1. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://fluff.com.pl/pl/i/Regulamin/3
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@fluff.com.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 1. a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 1. b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 2. c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl